”Det är en konst att sopsortera”

Vi har gjort en kampanj till Örebro Kommun.